0212 441 01 72

Çocuk Terapisi


Psikolog Tercihi Nasıl Yapılmalı ?

15.04.2020     Tin Danışmanlık tarafından    

Psikoterapi süreci insanın hayatını etkileyebilecek deneyimlerden bir tanesidir. Psikolojik olarak yaşadığımız sıkıntılar günlük yaşantımızdaniş hayatına, aile ilişkilerimizden bireysel ilişkilerimize kadar uzanan her alanda etki ediyor olabilir.

Daha fazla...


Televizyondaki Şiddetin Çocukların Psikolojik Gelişimine Etkileri - Tin Psikoloji

15.04.2020     Tin Danışmanlık tarafından    

Çocukluk dönemi, bireyin çevresiyle sürekli etkileşim içinde olduğu ve kolaylıkla etkilenebildiği bir dönemdir. Bu dönemde çocuklar psikolojik gelişimleri doğrultusunda büyümekte ve gelişimleri bu yönde şekillenebilmektedir.

Daha fazla...


Çocuk İstismarı ve İhmali - Tin Psikolojik Danışmanlık Merkezi

03.03.2020     Tin Danışmanlık tarafından    

Çocuk istismarı ve ihmali, 18 yaşından küçük çocukların fiziksel ve ruhsal sağlıklarını tehlikeye sokabilecek her türlü eylem ve eylemsizliği içermektedir. Çocuk istismarı, bir yetişkin tarafından çocuğa yöneltilen fiziksel, duygusal veya cinsel alanlardaki her türlü kötü muamele olarak tanımlanır. Çocuk ihmali ise çocuğun fiziksel, duygusal, sağlık ve eğitim alanlarındaki gereksinimlerinin yerine getirilmemesidir. Bu tanımlamalardan da anlaşılacağı üzere, çocuk istismarı bir eylemi ifade ederken çocuk ihmali eylemsizliği ifade etmektedir.

Daha fazla...


Neden Psikoloğa Gitmeliyim ? - Tin Psikoloji

28.01.2020     Tin Danışmanlık tarafından    

Hangimiz çocukluk yıllarında, ergenlik dönemlerinde ufak da olsa sorunlar yaşamadık ki? Bugün içinden çıkamadığımız durumların, geçmişimizde hatta bebeklik, çocukluk dönemimizde yaşadığımız olaylarla bağlantısı bulunmaktadır. Zamanla yaşadığı sorunlar, sıkıntılar, kültürel gelişmeler, doğuştan gelen mizaç, ergenlik dönemi sorunları, büyüme çağı, çalışma hayatı derken pek çok sorunla karşılaşırız.

Daha fazla...


Çocuk Psikiyatrisi Kimdir ? Çocuk Psikiyatrisi Ne Yapar ? - Tin Psikoloji

28.01.2020     Tin Danışmanlık tarafından    

Çocuk Psikiyatri Doktoru; Tıp eğitimini tamamlamış olup üzerine, çocuk-ergen ruh sağlığı alanında uzmanlaşmış kişidir. Çocuk psikiyatri doktoru, çocuğun ruh sağlığı ile ilgili bir problem sıkıntı ile karşılaşıldığında başvurulması gereken kişidir. Çocuğun gelişim dönemlerinde oluşabilecek ruhsal, bilişsel, akademik ve sosyal alanlarda var olan tüm sıkıntılar çocuk psikiyatrisini kapsamaktadır.

Daha fazla...


Oyun Terapisi Nedir ? Oyun Terapisinde Çocuğa Ne Kazandırılır ?

21.09.2018     Tin Danışmanlık tarafından     oyun terapisi

Oyun terapisi, çocuk ve terapist arasındaki bir ilişkidir. Çocuğun kendi hissettiklerini , düşüncelerini, deneyimlerini ve davranışlarını ifade etmesi ve keşfetmesi için, terapist ile ilişkisini güvenli kılan ve kolaylaştıran seçilmiş oyun materyalleri sağlanır. Oyun , çocuğun kendi düşüncelerini doağl yolla anlatmasının yoludur.

Daha fazla...