0212 441 01 72

Saç Yolma (Trikotillomani)


Saç Yolma (Trikotillomani)

31.10.2017     Tin Danışmanlık tarafından     Saç Yolma (Trikotillomani)

Bazı çocuklar 2 yaşından itibaren kendi kaş, kirpik ve saçlarını çekip, yolabilir, koparabilirler. Bu davranış uyumsuz ve huzursuz çocukların önemli belirtilerinden biridir. Kız çocuklarında erkek çocuklarına nazaran daha sık rastlanır. Konuşamayan, isteklerini anlatmakta güçlük çeken 2 yaş öncesi çocuklarda görüldüğünde zeka geriliği ve gelişim bozukluğunun işareti sayılabilir.

Çocukların korkularını, endişelerini, öfkelerini ifade edemedikleri durumlarda duygusal alandaki gerilimin boşaltılması saldırganlık dürtüsü artırmakta ve çocuk bu dürtüyü kendi kendine yöneltmektedir. Anne-çocuk ilişkisindeki yetersizliklerde önemli nedenler arasındadır.

Anne-çocuk arasındaki yetersizliklerin ortadan kaldırılması ve bir uzmandan yardım alınması sorunun çözümünde yararlı olacaktır.