0212 441 01 72

Çocuk Psikiyatrisi Kimdir ? Çocuk Psikiyatrisi Ne Yapar ? - Tin Psikoloji


Çocuk Psikiyatrisi Kimdir ? Çocuk Psikiyatrisi Ne Yapar ? - Tin Psikoloji

28.01.2020     Tin Danışmanlık tarafından    
Çocuk Psikiyatrisi Kimdir ?
 
Çocuk Psikiyatri Doktoru; Tıp eğitimini tamamlamış olup üzerine, çocuk-ergen ruh sağlığı alanında uzmanlaşmış kişidir. Çocuk psikiyatri doktoru, çocuğun ruh sağlığı ile ilgili bir problem sıkıntı ile karşılaşıldığında başvurulması gereken kişidir.  Çocuğun gelişim dönemlerinde oluşabilecek ruhsal, bilişsel, akademik ve sosyal alanlarda var olan tüm sıkıntılar çocuk psikiyatrisini kapsamaktadır.
 

Çocuk Psikiyatrisi Ne Yapar ?
 

Çocukta görülen ruhsal rahatsızlığın tanısını koyabilir. Gerekli görülen tedavi şeklini uygulayabilir.
Tedavinin planlamasını yaparak ne şekilde ilerleyeceğini öngörür ve tedavi seçeneklerini değerlendirir.
Gerekli durumlarda psikoterapi yapabilir.
Çocukta oluşabilecek ruhsal sıkıntıların öncesinde korumak amaçlı önem alıp ona uygun yaklaşım sergiler.
Çocuğun var olan bir ruhsal sıkıntısı olmadığı durumlarda aile danışmanlığı verir
Çocuğun tedavi sürecinde ekip şeklinde çalışması gerektiği zamanlarda ekibi sürece yönlendirir.
Gerekli görüldüğü durumlarda hastaneye yatış sağlayarak süreci takip eder.
 

Çocukluk ve Ergenlik Dönemindeki Bireylerde Ruh Sağlığı
 

Çocuklar ve büyüme dönemindeki gençler gelişimsel, ailesel, çevresel ve toplumsal tüm etkenlerden etkilenmektedir. Özellikle en kritik dönem olarak bilinen çocukluk ve ergenlik yetişkinlik dönemine geçişte bir ön hazırlıktır. Bu dönem içerişinde gerçekleşen her türlü değişim sadece bu dönemle kısıtlı kalmayarak tüm yaşamında yönlendirici etkiler sağlayacaktır. Çocuk-Ergen psikiyatrisinin amacı da sağlıklı ruhsal gelişimi sağlamak ve oluşabilecek sıkıntılar için önlem almaktır. Yetişkin dönemine geçişte oluşabilecek her türlü ruhsal rahatsızlık tedavi edilerek,ruhsal gelişim süreci takip edilir. Çocuk psikiyatrisi ağırlık olarak hastalıkları ortaya çıkmadan önlemeyi amaçlar. Var olan bir hastalık var ise süreci planlar ve en uygun tedavi şeklini uygular. Çocuk psikiyatrisinin ele aldığı konular dahilinde ; erişkin psikiyatrisi, aile danışmanı, pediatri, çocuk nörolojisi,  dil ve gelişim, çocuk psikoloğu ile yoğun ilişki ve iş birliği halindedir.Çocuğa veya gence gereken en doğru yaklaşımı sergileyerek, terapi, psikolojik testler ya da medikal destek ile aileye gerekli desteği sağlayacaktır. Aileler bazı zamanlarda çocukları ile  ilgili nasıl yol izleyeceklerini bilemezler. İşte bu noktada devreye giren uzman çocuk psikiyatristi, muayene ile durum analizini sağlar, gelişim için izlenecek olan yol haritası belirler.
 

Çocuk Psikiyatrisine Ne Zaman Başvurulmalı?
 

Çocuk psikiyatrisine istediğiniz her zaman başvurulabilirsiniz. Çocuğun herhangi bir ruhsal belirtisi olmasa bile danışmak amacı ile gelinebileceği gibi, herhangi bir ruhsal belirti gözlemlendiği zamanda başvurulmalıdır. Çocuk psikiyatristi ilaç yazma yetkisine sahiptir. Çocuk Psikiyatristi, pedagog ya da  çocuk psikoloğu değildir. Çocuğun normal gelişim süreci içerisinde sizin farklı gözlemlediğiniz davranış ve tutumlarla karşılaştığı ilk anlardan itibaren başvurulmalıdır. Çocuk-Ergen psikiyatristine 0212 441 01 72 numaralı hattımızdan arayarak randevu oluşturabilirsiniz.
 

Çocuk Psikiyatrisi Kaç Yaşa kadar bakar ?
 

0-21 yaş aralığındaki bebek, çocuk ve ergenler ilesağlıklı gelişimin sağlanması ve var olan bozuklukların tanı ve tedavisi için çalışmaktadır.
 

Çocuk-Ergen Psikiyatrisi Hangi Hastalıklara Bakar ?
 

 • Davranış Bozuklukları
 • Depresyon ve kaygı bozukluğu
 • Dikkat Eksikliği
 • Hiperaktivite Bozukluğu,
 • Uyum Bozukluğu,
 • Takıntı ve Tik Bozuklukları,
 • Alkol ve Madde Kötüye Kullanım Bozuklukları
 • Otizm
 • İnternet ve bilgisayar teknolojileri aşırı kullanımı
 • İntihar düşünceleri, kendine zarar verme davranışı
 • Kaygı (anksiyete) bozuklukları (Ayrılma kaygısı, sosyal fobi )
 • Travma
 • Organik nedenlerle açıklanamayan Baş ağrısı, karın ağrısı gibi psikosomatik şikayetler
 • Davranış Bozuklukları (söz dinlememe, karşı gelme, yalan söyleme, izinsiz eşya alma vb)
 • Öğrenme bozuklukları (Disleksivb)
 • Obsesif kompulsif bozukluk (takıntılar)
 • Tik bozukluğu
 • Okul reddi
 • Sınav kaygısı
 • Kişilik sorunları
 • Uyku sorunları
 • Tuvalet alışkanlıkları (Alt ıslatma, organik olmayan kabızlık vb)
 • Yeme problemeleri (yemek yememe, yediğini çıkarma vb)
 • Konuşma bozuklukları (Kekemelik, geç konuşma vb)
 • Arkadaş uyumsuzluğu
 • Cinsel gelişim ve cinsellikle ilgili sorunlar
 • Dissosiatif bozukluk
 • Zeka geriliği
 • Psikoz (şizofreni vb) ve bipolar bozukluk
 

Çocuk psikiyatri de hangi tedaviler uygulanır ?

 • İlaç tedavisi
 • Psikoterapi
 • Zihinsel rehabilitasyon
 • Aile görüşmeleri
 • Oyun terapisi
  •  Bütünsel psikiyatrik tanısal değerlendirme
  • Semptom ölçek uygulamaları
  • Bilişsel Değerlendirme (Zeka) Testleri
  • Gelişim Değerlendirme Testleri