0212 441 01 72

Özel Öğrenme Güçlüğü


Özel Öğrenme Güçlüğü

31.10.2017     Tin Danışmanlık tarafından     Özel Öğrenme Güçlüğü

 Zekada,görme ve işitmede bir sorun olmamasına rağmen;algılamada, düşünmede, kendini ifade etmede,sözlü dili kullanmada, okuma-yazma ya da matematik becerilerinde gözlenen çok boyutlu bir bozukluktur.

ÖZELLİKLERİ

      Öğrenme güçlükleri gelişimin bir çok alanını etkileyebilir.Bu çocuklar,bazı alanlarda zorluklar yaşarken diğer faaliyetlerde yaşıtlarından daha üstün becerilere sahip olabilirler.

      Düşünce, duygu ve davranışlarını yeterli derecede denetleyemezler, düşünmeden harekete geçerler.Tez canlı, sabırsız, tepkisel ve heyecanlı olabilirler.


Bazılarında karşı gelme, davranış sorunları ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu görülebilir. Motivasyonları  çok düşüktür. Bazılarında el becerileri yaşıtlarına göre  daha az gelişmiştir. Örneğin ; yazıları bozuk, sakarlıkları daha çoktur. Bazı çocukların dikkat süreleri azdır.Çoğunda dikkat dağınıklığı, dikkatlerini yoğunlaştıramama görülür. Uzaklık – derinlik boyut algısı zayıftır. Görsel ayrımlaştırma yetenekleri zayıftır. Harfleri karıştırır, ters yazarlar. Görsel figür – zemin ayırt etme güçlüğü yaşarlar. Harf – kelime – satır atlarlar. İşitsel  ayrımlaştırmada güçlük yaşarlar.işittikleri bazı harfleri karıştırırlar (f- v, b-m ) Gecikmiş  dil gelişimi  ve artikülasyon sorunları vardır. Yön bulma sorunları  yaşarlar. Sağ – sol  ayırt etmede, mesafe tahmininde güçlük çekerler. Dün – bugün, önce – sonra kavramlarını, saati öğrenmede güçlükleri vardır. Okumayı sökememe, yavaş ve hatalı okuma, yazı hataları ve yazının grafik bozukluğu görülür. Çocukta ; bezginlik, kendini güvensiz ve değersiz hissetme, yeterince zeki olmadığını düşünme, kavgacılık , çabucak alınma  vb. duygusal problemler gözlenebilir. Fizyolojik yakınmalar ortaya çıkabilir (baş ağrısı, bulantı, karın ağrısı vb.) ya da okula gitmede isteksizlik  gözlenebilir. Özel Öğrenme Güçlüğü  olan çocuklar,  algılanan bilgileri  sıralama, kullanma ve ortama göre yorumlama  konusunda problem yaşarlar. Bu bilgilerin bellekte  tutulması konusunda zorlanırlar. Kazanılan bilgilerin kullanımında sorun varsa çocuk  kendiliğinden konuştuğunda akıcı ve düzgün konuşurken , sorulara yanıt vermede  aynı beceriyi gösteremez ve tutuklaşır. Unutkan olabilirler. Okulda kalemlerini, defterlerini, ödevlerini unuturlar. Sakar ve dalgın olabilirler. Çarpım tablosunu öğrenmede güçlük çekerler. Görsel  algılama ve organizasyon güçlüğü nedeniyle toplama yerine çarpma yaptığı, toplamaya soldan başladığı görülür.

 

ÇOCUĞUN İLKOKULA HAZIRLIK SÜRECİ

– Okulda kazanacağı şeyler için özendirilmeli.
– Okul, mutlaka önceden çocukla birlikte gidilerek görülmeli.
– Anne-baba kendi duygu ve düşüncelerini çocuğa belli etmeme konusunda çaba göstermeli. Evde bu konuda yapılan sohbetlerde o bir başka şeyle meşgulken bile antenlerinin çok açık olduğunu unutmamalı.
– Yaşanan zorluk karşısında çocuğun okula devam etmesi ya da etmemesi gibi konular çocuğun yanında tartışılmamalı,
– Okul ile mutlaka işbirliği yapılmalı. Duygusal bağ söz konusu olduğunda hepimiz büyük olasılıkla objektifliğimizi kaybedebiliriz. Bu işi profesyonel olarak yapan kişilerin bilgi ve tecrübelerinde yararlanmakta, onları dinlemekte fayda olacaktır. Durum eğer okulu aşan bir boyut gösterirse ya okulunuz sizi bir uzmana yönlendirecektir, ya da siz mutlaka bir uzmanla görüşerek bir süre yardım almalısınız demektir.
– Hala ağlama tepkileri gösteriyorsa kızmamak ve onun duygularını ve korkularını anlayıp kabul etmek ve sabır göstermek önemlidir.
– Evde yaptırılamayan şeyler için okulu kullanıp zorlamak da yapılmaması gerekenler arasında diyebiliriz. “ Şunu yapmazsan öğretmenine söylerim görürsün “ Bu tutum aynı zamanda anne-baba otoritesinin yine anne-baba eliyle ortadan kaldırılması anlamına da gelecektir.

Psikolojik yönden hazırlıklı olmak  için:

* İlgi ve sevgiyi paylaşabiliyor olması,

* Beklemeyi biliyor olması  ve sıraya girerek, parmak kaldırıp konuşarak bunu uygulamaya geçirebilmesi,

* Hayal kırıklıklarına karşı direncinin ve başa çıkma becerisinin gelişmiş olması,

* Annesinden bağımsız hareket edebiliyor olması,

* Arkadaşlarıyla sosyalleşme sürecinde çıkan problemleri çözebilme becerisine sahip olması,

* Hatalarını kendisi için büyük sıkıntı haline getirmeden kabullenebiliyor olması,

* İstek ve ihtiyaçlarını ağlamadan ifade edebiliyor olması,

* Kaygıları ile başa çıkma  becerisinin gelişmiş olması,

* Öfkesini kontrol edebilme becerisinin gelişmiş olması