0212 441 01 72

Çocuk Terapisi


Okul Fobisi

31.10.2017     Tin Danışmanlık tarafından     Okul Fobisi

Çocuklarda kuvvetli bir endişe nedeniyle okula gitmek istememe ve gitmeme durumu; okul reddi ya da okul fobisi olarak adlandırılmaktadır. Zihinsel, ruhsal ve sosyal yönden okula başlamaya hazır olan çoğu çocukta, okulun ilk günlerinde ağlama, okula gitmek istememe, anneden ayrılamama gibi davranışların görülmesi doğal bir durumdur. Okula giden çocukların yaklaşık % 2-4’ünde okul fobisi görülmektedir. Ortaöğretim çağında ki ergenlerde görülme sıklığı daha azalmakta, ancak bu dönemde görülen okul fobisinin tedavisi güçleşmektedir.

Daha fazla...


Okul Öncesi Tuvalet Eğitimi

31.10.2017     Tin Danışmanlık tarafından     Okul Öncesi Tuvalet Eğitimi

Tuvalet eğitimi için ‘doğru’ yaş çocuğun hazır olduğu zamandır. Zorlamak çocuğu psikolojik yönden olumsuz etkileyebiliyor. Çocuk tuvalete ya da oturağa oturduğunda ağlıyorsa hemen kaldırmak en yerinde davranıştır. İki yaşındayken gündüz, 3.5-4 yaşındayken gece kontrolü yapılarak tuvalet alışkanlığı kazandırılabilir.

Daha fazla...


DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU (D.E.H.B.)

31.10.2017     Tin Danışmanlık tarafından     DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU (D.E.H.B.)

Yaş ve gelişim düzeyine uygun olmayan; aşırı hareketlilik,istekleri erteleyememe,kalıcı ve sürekli dikkatsizlik belirtileriyle kendini gösteren nöro-psikiyatrik bir bozukluktur.

Daha fazla...


Yemek Sorunu

31.10.2017     Tin Danışmanlık tarafından     Yemek Sorunu

Beslenme canlının gelişimi için gerekli olan doğal bir ihtiyaçtır. Ancak “beslenme ortamı” sağlıksız olduğu takdirde çocuk olumsuz bir şekilde koşullanacağından bu doğal ihtiyaç çekilmez bir azap haline gelebilir. Annenin bu doğal ihtiyaç karşısındaki aşırı duyarlılığı bir yandan yemek yemeyi sorun haline getirir diğer yandan da anne-çocuk hatta aile-çocuk iletişiminin bozulmasına neden olur.

Daha fazla...


Dışkı Kaçırma Enkopezis

31.10.2017     Tin Danışmanlık tarafından     Dışkı Kaçırma Enkopezis

Normal olarak çocuklar 2 yaşını tamamladığında küçük ve büyük abdestlerini bilinçli olarak tutabilmektedirler. Dışkı kaçırma; çocuğun kakasını tutma ve bırakma işlevini kontrol edebileceği yaşa gelmiş olmasına rağmen, istemli ya da istem dışı olarak kakasını uygun olmayan yerlere bırakma ile belirlenen bir bozukluktur. Seyrek görülen, gündüz uyanıkken daha sık rastlanan ve genellikle erkek çocuklarda görülen bir durumdur.

Daha fazla...


Altını Islatan Çocuklar

31.10.2017     Tin Danışmanlık tarafından     Altını Islatan Çocuklar

Altını ıslatma sorunu, çocuğun 4 yaşına geldiği halde bu davranışını hala sürdürüyor olmasıdır. Normal gelişim sürecine bakıldığında çocuğun çişini tutması için mesaneyi kontrol eden kaslarının iki yaş civarında geliştiği görülmektedir. Yani her çocuk iki yaşına kadar çişini tutamaz ve altına yapar

Daha fazla...