0212 441 01 72

Çocuk Oyun Grupları


Çocuk Oyun Grupları

31.10.2017     Tin Danışmanlık tarafından     Çocuk Oyun Grupları

Oyun, çocukların hayatında oldukça önemlidir. Oyun, sadece eğlenmeye değil, çocuğun birikmiş enerjisini, içindeki öfkeyi sağlıklı bir şekilde yansıtmasına, duygularını, ihtiyaçlarını ifade etmesine yarar. Oyun çocuklarda yaratıcılığı destekler ve onların hayal dünyasını geliştirir. Oyun çocukların en önemli işidir.  Çocuklar günlük hayatta öğrendiklerini oyun yolu ile deneyimler ve öğrenme süreçlerini hızlandırırlar. Arkadaşlar ile oynanan oyunlarda da çocuklar sosyalleşir, işbirliğini, kurallara uymayı öğrenirler. Oyunlar çocuğun yaşına, cinsiyetine, çevresine göre farklılaşır. Bebekliğin ilk aylarında hareketli nesneleri izleme oldukça yoğundur. Bebek geliştikçe etrafındakileri yakalamaya, ağızlarına götürmeye başlarlar. Çocuklar büyüdükçe oyunlar karmaşıklaşır, önce kendi başlarına oyun oynamayı tercih ederler, ardından arkadaşlar ile bir arada dururlar ancak yine de tek başlarına oynarlar, ilerleyen dönemlerde ise birlikte oyun kurmaya başlarlar. Oyun özellikle 0-6 yaşta oldukça önemlidir ve çocukların oyunları onların gelişimlerini izlemek için de önemli bir veri oluşturur.