0212 441 01 72

testler


Merkezimizde Uygulanan Test ve Ölçekler

08.11.2017     Tin Danışmanlık tarafından     Merkezimizde Uygulanan Test ve Ölçekler

Zihinsel değerlendirme, psikolojik değerlendirmenin önemli alanlarından biridir. Zihinsel beceri düzeyini ölçen testler, yıllardır hem klinik alanda hem de eğitim alanında çocukların zeka düzeylerini ölçmek amacıyla kullanılmaktadır. Son yıllarda çocuklarda görülen davranım bozuklukları, uyum sorunları, okul başarısızlığı, öğrenme güçlüğü, sosyal ilişkilerde güçlük gibi problemlerin zihinsel yetenekle ilişkisi olduğu görülmüştür. Bu ilişki de, zihinsel beceri düzeyini ölçen testleri, sadece zeka düzeyini ölçen bir araç olmaktan çıkarıp klinik alanda da önemli kılmıştır.

Daha fazla...