0212 441 01 72

Çocuk Terapisi


İçe Kapanıklık

31.10.2017     Tin Danışmanlık tarafından     İçe Kapanıklık

Çocuk, sosyal-duygusal gelişimi gereği akranlarıyla oyun oynaması gereken bir yaşta, arkadaş edinememe, oyunlara katılamama nedeniyle, sürekli yalnız olmayı ve oynamayı tercih ediyorsa, çevresine karşı ilgisiz ve yaşıtlarının varlığından habersizmiş gibi davranıyorsa, çevrenin şaka ve eğlencelerine katılmada güçlük çekiyorsa ,istek ve ihtiyaçlarını belirtemiyorsa, zeka geriliği olmadığı halde öğrenmede yavaş ilerleme gösteriyorsa, bunlar içe kapanıklık durumunun ip uçları olabilir.

Daha fazla...


Kibrit ve Ateşle Oynama

31.10.2017     Tin Danışmanlık tarafından     Kibrit ve Ateşle Oynama

Küçük çocuklarda, kibritle ve ateşle oynama davranışı, sonuçlarını kestiremediklerinden, meraktan, eğitim hatalarından kaynaklanabilir. Daha büyükçe çocuklarda ve ergenlerde ise ateşle oynamak davranışı duygusal gerilimlerden kaynaklanabilir; anne- babaya karşı duyulan kin ve intikam hissi nedeniyle içlerindeki saldırganlık duygusunun açığa çıkması gibi.

Daha fazla...


Toprak Yeme (Pika)

31.10.2017     Tin Danışmanlık tarafından     Toprak Yeme (Pika)

İlk 1 yaş içerisinde bebekler ellerine geçeni ağızlarına götürerek sertliğini, yumuşaklığını, yenip yenmediğini öğrenmek isterler. Bu tür geçici denemeler ilk aylarda eşyayı tanıma ve keşfetme olarak değerlendirilebilir. 1 yaşından sonra devam etmesi halinde uyum bozukluğu olarak ele alınması gerekir. Genelde ağza götürülen şeyler içerisinde toprak, kum, kireç, gübre ve kağıt gibi zararlı maddeler vardır. Seyrek de olsa bazı küçük çocukların mobilya kenarını kemirdikleri görülür.

Daha fazla...


Öfke Nöbetleri (Temper Tantrum)

31.10.2017     Tin Danışmanlık tarafından     Öfke Nöbetleri (Temper Tantrum)

Çocuklarda öfke nöbetleri, eğitim hatalarından kaynaklanabileceği gibi bastırılmış duyguların, ruhsal gerginliğin ve kızgınlığın sonucu da olabilir. Neden eğitim hataları ise,öfke nöbetleri; çocuğun seçkin seyirciler (özellikle anne-baba) önünde sergilediği dramatik bir gösteri haline gelir. Aslında çocuk görüldüğü kadar kendinden geçmiş ya da öfkeli değildir

Daha fazla...


Saç Yolma (Trikotillomani)

31.10.2017     Tin Danışmanlık tarafından     Saç Yolma (Trikotillomani)

Bazı çocuklar 2 yaşından itibaren kendi kaş, kirpik ve saçlarını çekip, yolabilir, koparabilirler. Bu davranış uyumsuz ve huzursuz çocukların önemli belirtilerinden biridir. Kız çocuklarında erkek çocuklarına nazaran daha sık rastlanır. Konuşamayan, isteklerini anlatmakta güçlük çeken 2 yaş öncesi çocuklarda görüldüğünde zeka geriliği ve gelişim bozukluğunun işareti sayılabilir.

Daha fazla...


İnatlaşma

31.10.2017     Tin Danışmanlık tarafından     İnatlaşma

Özellikle 3- 6 yaş arasında belirginleşen bu tavırlara "direnme dönemi" adı verilir. Bu dönem aynı zamanda çocukta kişilik kazanma çabalarının olduğu bir dönemdir. Çocuğu bu direnmelerine aşırı sertlik göstermek, ezmek ya da kendi işlerini kendi yapma fırsatı vermemek (tam tersi de olabilir), aşırı çocuksu bir karakterin gelişmesine neden olacak şekilde onu bebek gibi yedirme, giydirme, beraber yatma gibi davranışlar çocukta kişilik gelişimini zedeler. İleri yaşlarda aşırı bağımlılık ya da tümüyle otorite dışı tavırlar geliştiren kişilik yapılarının oluşmasına neden olur.

Daha fazla...