0212 441 01 72

Üstün Yetenekli Çocuklar


Üstün Yetenekli Çocuklar

02.11.2017     Tin Danışmanlık tarafından     Üstün Yetenekli Çocuklar

Genel olarak beden yapıları ve genel sağlık durumları yaşıtlarına oranla üstündür. Konuşma, yürüme ve diğer devinimsel etkinliklerde erken gelişme görülür.

Çabuk ve kolay öğrenirler, sözcük dağarcıkları zengindir. Zihinden yapılacak işlemleri kolaylıkla yaparlar. Genelleme yapmada, ilişkileri görmede, bilgilerin transferinde,mantıksal çağrışımda ileridirler. Duyduklarını, gördüklerini, okuduklarını, uzun zaman belleklerinde tuttuklarından kolay hatırlarlar. İlgi alanları geniştir. Birçok olayın nedenini, niçinini öğrenmek isteği olduğundan  çok soru sorarlar. Pratik bilgileri çoktur ve yaratıcıdırlar. Hazırcevap, uyanık ve girişkendirler.

Genellikle arkadaşları arasında popülerdirler. Liderlik özellikleri vardır.yeni ve değişik durumlara kolay ve çabuk uyum sağlarlar. Sosyal etkinliklere, sportif etkinliklere, resim, müzik çalışmalarına katılımları fazladır. Nüktedandırlar, sorumluluk duygusuna sahiptirler. Haksızlık ve adaletsizliğe dayanamazlar. Sosyal ve politik sorunlara ilgi duyarlar.