0212 441 01 72

Çocuk İstismarı


Çocuk İstismarı

02.11.2017     Tin Danışmanlık tarafından     Çocuk İstismarı

Çocuk İstismarı Çeşitleri:

 

1.Duygusal İstismar:

Çocuğun sözel yolla psikolojik yaralamaya duygusal istismar denilmektedir. Duygusal istismara örnek olarak; bağırma, etiketleme, alay etme, suçlama, ilgi göstermeme, çocuk yokmuş gibi davranma, tehdit etme, küsme, isim takma, utandırma olarak sayılabilir. Duygusal istismar genel olarak diğer istismar türleri ile birlikte görülebilmektedir.

2.Fiziksel İstismar:

Kaza dışı çocuğun bedeninde sıklıkla yara izleri gözlemlenir. Fiziksel istismar; vurma, ısırma, tokat atma, tekme atma, boğma, fırlatma, dövme, çocuğun üzerinde sigara söndürme gibi zarar verici davranışları içermektedir.

3.Cinsel İstismar:

Çocukta cinsel istismar yetişkinin çocuk ile ilişkiye girmesi veya cinsel herhangi bir davranış için kullanmasıdır. Pornografiye maruz bırakma, çocuk pazarlama, teşhir, çocuğu çıplak olarak izleme, ensest ilişki, oral temas, dokunma cinsel istismar kapsamındadır.

4.İhmal Etme:

Çocuğun fiziksel ihtiyaçlarını karşılamamadır. Çocuğu gözetimsiz bırakmak, güvenli ortam sağlamamak, yemek-su ihtiyaçlarını sağlamamak, mevsime uygun kıyafet giydirmemek, terke etme, temizliğinin sağlanmaması ihmal etme davranışlarından sayılmaktadır.

 

İstismara Uğrayan Çocuklarda ve Gençlerde Ne Tür Davranışlar Görülür ?

– İhmal ya da istismara uğrayan çocuklar, yaşıtlarına oranla depresyona daha meyilli olurlar.
– İhmal ve istismarda başta aşırı hareketlilik, sırasını bekleyememe görülebilir ve yetişkinlerin konuşmasını bölebilirler.
– Ani, içinden geldiği gibi davranışlar/ataklar gösterirler.
– Öğrenme güçlükleri çekerler.
– Kazalara daha fazla maruz kalırlar.
– Korku, kaygı, öfke, utanma, saldırganlık gibi duyguları daha yoğun yaşarlar.
– Davranış problemleri gösterirler. Çocuklar genellikle stres uyaranlarına normal olmayan tepkiler gösterebilirler. Özellikle, 0–3 yaş arası çocuklarda yeme ve uyku bozukluğu, yabancılardan korkma ve yaşına uygun olmayan cinsel oyun oynama görülür. 3–6 yaş arasında ise, çocuklarda bebek gibi konuşmalar, sosyal olarak geri çekilme ya da birine yapışma, cinsel oyunlar ve mastürbasyon, boyun eğici davranışlar, yeme ve uyku bozuklukları, altına kaçırma ve agresyon gözlenmektedir.
– İhmal ve istismara maruz kaldıkları kişi ya da yerlere karşı korku geliştirirler.
– Yaşıtlarına oranla ölüm oranı daha sık görülür. İntihar eğilimleri daha fazladır.
– Yaşıtlarına oranla suça karışma durumları daha fazladır.
– Aradan uzun zaman geçse bile, yıllar sonra ihmal ya da istismara maruz kaldıkları kişilerden intikam alabilirler.
– Yaşıtlarına oranla madde bağımlısı olma ihtimalleri yüksektir.