0212 441 01 72

İletişim Problemleri


İletişim Problemleri

07.11.2017     Tin Danışmanlık tarafından     İletişim Problemleri

İletişim iki birey arasında olabileceği gibi bir grup ya da aile içinde de olabilir. Eşler ya da aile fertleri arasındaki iletişim sorunları ilişkiyi olumsuz etkileyebileceği için, aile içi ve eşler arası iletişimin olumlu olması ilişkinin niteliğini yansıttığını unutmamak lazım. Günümüzde aile-içi iletişim çok önemli iken yeterince üzerinde durulmamaktadır. Aile içi iletişim kişinin sosyal, duygusal, durumunu fazlası ile etkilemektedir. Pek çok sorunun temelini aile içi iletişimdeki olumsuzluklar oluşturmaktadır. İyi bir iletişimin temeli eşlerin birbirlerini tanımalarıdır. 

Eşler arasında sık yapılan iletişim hatalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Birbirini görmezden gelmek.
  • Yapıcı olmayan eleştiri.
  • Genellemeler yapmak
  • Ses tonunu yükseltme
  • Geçmişteki sorunları gündeme getirme
  • Karşı taraf adına karar verme