0212 441 01 72

Aile İçi Çatışma


Aile İçi Çatışma

07.11.2017     Tin Danışmanlık tarafından     Aile İçi Çatışma

Aile, her yönden etkileşim içerisinde olan, yaşayan bir organizmadır. Nasıl ki bedenimizdeki bir sorun diğer organların ritmini, işleyişini ve fonksiyonelliğini etkilerse, ailede de durum aynıdır. Ailede iletişim ve bununla beraber etkileşim en önemli konudur. İletişimin olmadığı aile üyeleri içinde yetki paylaşımı vardır. Aile içi ilişkilerde uyum ve işbirliği sorunları, sevgiyi, saygıyı ortadan kaldırmakta iletişim çatışmalarına yol açmaktadır. Çatışma yapısı gereği her iki tarafa zarar vermektedir. Bireylerin duygusal, fiziksel örselenmesine yol açmaktadır. Çatışma ve şiddet, kocanın kadını küçümsemesi, özgüvenini yitirmesine yol açması, aşağılayıcı sözler söylemesi, kadını çocukları konusunda kendini suçlu hissetmesine yol açması, dayak ya da ölümle tehdit etme, terk etme tehdidi aile ya da arkadaşlarıyla görüşmesine izin vermemek şeklinde erkekten kadına yönelik şiddet gözlenebilir. Şiddetin egemen iletişime dönüşmesi kadının erkekten uzaklaşmasına ve içe kapanmasına yol açmaktadır.

Çatışma Nedenleri

Başlıca sebepleri şöyle sıralayabiliriz;

  • Aileyi ve bireyleri ilgilendiren konular üzerinde yüzeysel konuşma.
  • Aşırı soru sorma, yersiz şüphe ve tereddütler.
  • Yapay ilgi gösterme. Konuşma ve izah etme olmadan, karşı tarafın hareketlerini, düşüncelerini yorumlamaya ve tahmin etmeye çalışma.
  • Geçmişteki üzücü ve tatsız olayların sık sık gündeme getirilmesi.
  • Sorulan soruları cevapsız bırakma. Bireylere söz ile baskı kurmaya çalışma.

Abartılı bir şekilde onaylama veya reddetme. Sık sık öneride bulunma veya kişisel düşünceleri kabule zorlama. Suçlama, eleştirme, olumsuz değerlendirmeler yapma