0212 441 01 72

Çiftler Arası Uyumsuzluk


Çiftler Arası Uyumsuzluk

07.11.2017     Tin Danışmanlık tarafından     Çiftler Arası Uyumsuzluk

Çiftler arası ilişkilerde yaşanan uyum ve davranış sorunlarında, temel düzeyde iletişim yanlışları neden olmaktadır. Çiftler aileleriyle ilişkilerinde geliştirdikleri alışkanlıklar, otomatik düşünce ve refleksler eğer eşiyle uyumlu olmaz ise ortaya çıkan uyumsuzluk kriz ve çatışmaya neden olur. Yaşanan stres faktörlerin etkisiyle iletişimde sorunlar meydana gelir. Sorunlu iletişim eşler arasında ihmale, istismara ve şiddete neden olabilir. Çiftler arasında yaşanan uyum ve davranış sorunlarının temelinde sorunları çözümleyici teknik ve yaklaşımlar hususunda yeterli düzeyde bilgi ve eğitime sahip olmamalarına bağlayabiliriz.

Çiftlerin ortaya çıkan çatışmayı çözümleyebilmek için öncelikle içgörü geliştirerek, eşinin değişmesini beklemek yerine kendi tutumunda değişim meydana getirmelidir. Sorunun çözümünü eşinde aramak yerine çözüm için kaynaklarını keşfetmeli ve harekete geçmelidir.