0212 441 01 72

Gelişim Takip Programı


Gelişim Takip Programı

29.03.2018     Tin Danışmanlık tarafından     gelişim takip programı

GELİŞİM TAKİP PROGRAMI

Çocucuğun gelişimini bilmek; çocuğu bir bütün olarak tanımak demektir. Özellikle okul öncesi dönemde çocuğun gelişim aşamalarının takibi, problem tespiti ve çözüm yollarının oluşturulması gelecekte yaşanabilecek sıkıntıları önlemede önemli bir adımdır. 

Psikolog-çocuk doktoru-öğretmen-ebeveyn işbirliği içinde düzenli olarak gelişim takibi yapılmalı ve çocuğun takvim yaşı ile paralel ilerlemesi sağlanmalıdır.

Gelişim takibinde nelere bakılır?

Tin Psikoloji olarak gelişim takibini 3 farklı yaş aralığında değerlendirmekteyiz;

 • 0-4 yaş(Okul Öncesi)
 • 5 yaş (İlkokul hazırlık)
 • 6+ (ergenliğe kadar)

0-4 YAŞ (OKUL ÖNCESİ)

 • Doğumdan itibaren çocuk doktorunuza paralel olarak gelişim takibi yapılmaktadır. İlk iki hafta gerekli kontroller ve testler yapılarak takvim yaşı ile paralellik ve problem tespiti incelenir. 
 • Aile ile programlama yapılır ve gelişim formu aylık yapılan seanslarla doldurulur.
 • 6 ay ara ile gelişim testi ve diğer gerekli testler yapılarak raporlaması aileye yapılır.
 • Kreş veya okula giden çocuklar için öğretmenlerinden de bilgiler alınır ve form işbirlikçiler ile doldurulur.
 • Seanslar esnasında aile ile ev içi iletişimde de destek sağlanır.
 • Çocuğun; ince motor, kaba motor, dil-bilişsel, sosyal beceri-özbakım ve duygusal gelişimi bir yıl boyunca takip edilir ve gerekli destek verilmiş olur.

5 YAŞ (İLKOKUL HAZIRLIK)

 • İlkokula başlamadan önceki son dönem özellikle aile için en sancılı dönemlerden biridir. Bu dönem ebeveynde olduğu kadar çocukta da kaygı yaratabilir. Ebeveyn desteği ile kaygılar azaltılabilir.
 • Çocuk ikokula başlamadan önce gerekli testler yapılır ve problemler belirlenir.
 • İlk okul dönemi başlamadan gelişimsel ve duygusal olarak gerekli destek verilir ve çocuk yeni okul hayatına sorunsuz başlar.
 • Çocuğun “okul” kavramını şekillendirmesi kolaylaştırılır. 
 • İlkokul birinci sınıfın sonuna kadar gerekli destek verilmeye devam edilir.
 • Ailenin yükü ve kaygıları paylaşılarak azaltılmış olur.

6+ YAŞ GELİŞİM DESTEK

 • Özellikle okulda yaşanan sıkıntıların büyük bir çoğunluğu gelişim problemlerinden kaynaklanmaktadır.
 • Çocuğun sosyal-gelişimsel ve duygusal problemleri tespit edilir.
 • Aile ve okul ile işbirliği yapılarak program belirlenir.
 • Çocuk ve aile terapisi desteği sağlanır.
 • Ergenlik yaşına kadarki süreci kapsar.
 • Gerek görülürse aile ve çocuk ergenliğe hazırlanılır.