0212 441 01 72

Uyku Düzeninde Dengesizlikler


Uyku Düzeninde Dengesizlikler

02.11.2017     Tin Danışmanlık tarafından     Uyku Düzeninde Dengesizlikler

EEG, kas tonusu ve göz hareketi verilerine dayanarak tanımlanan; REM ve NREM dönemleri çocuk ve ergenlerde, erişkinlere göre farklılıklar gösterir. REM ve NREM uykuları gece boyunca döngüsel olarak yer alırlar, döngü zamanı bebeklikte 50-60 dakika iken, geç çocukluk ve erişkinlikte 90 dakikaya uzar. Çocuklarda çok büyük oranda derin-yavaş dalga uykusu (dönem 3 ve 4) vardır; yaş büyüdükçe bu uyku biçimi azalır. Bu uyku dönemlerinde (genellikle uykunun ilk 1-3 saati) çocukları uyandırmak zordur; eğer uyandırılabilirse genellikle yönelim bozukluğu, konfüzyon ve bilişsel işlevlerde yavaşlama görülür (Anders ve Eiben 1997).

Ergenlik döneminde uyku düzeni çok karmaşıktır. Gündüz uykuları artış göstermektedir. Gece uykuları azalmaktadır. Bu düzensiz uyku ergen bireyi gergin, huzursuz ve sinirli yapmaktadır. Süregelen hayatını olumsuz etkileyebilmektedir. Okul başarısını, sosyalleşmesini ve bunun gibi bir takım olaylardan uzaklaşmasına neden olabilmektedir. Özellikle de gelişiminde aksaklıklara neden olabilmektedir.