0212 441 01 72

Sosyal Uyumsuzluk ve Yalnızlık Duygusu


Sosyal Uyumsuzluk ve Yalnızlık Duygusu

07.11.2017     Tin Danışmanlık tarafından     Sosyal Uyumsuzluk ve Yalnızlık Duygusu

Her birey kendi sınırları çerçevesini çiziyor ve ona göre hareket ediyorsa ergenlerin de aslında yapmak istediği aslında budur. Fakat onlar kalıplar, çevrenin belirlediği kalıplara girmektense kendi iradelerine göre hareket etmeyi ve kendi öz alanını oluşturmaya çalışmaktadırlar. Her ne kadar dışarıdan aykırı veya kurallara uymayan bireyler olarak görülseler de onlar kalıpları, yaşamlarına karşı oluşturulan birer tehdit olarak algılamaktadırlar. Bunun sonucunda sosyal uyumsuzluk meydana gelebilmektedir. Toplum dışlaması sonucunda da yalnızlık duygusu geliştirmektedir.