0212 441 01 72

Kariyer Danışmanlığı


Kariyer Danışmanlığı

02.11.2017     Tin Danışmanlık tarafından     Kariyer Danışmanlığı

Çocuklar, ileride ne iş yapmak istedikleriyle ilgili çok gerçekçi olmayan cevaplar verirler. Ergenlik dönemine girilmesiyle, daha gerçekçi tercihler yapmak zorunda kalırlar. Bu dönemde akademik yönelim için gerekli ön hazırlıklar yapılmaya başlanır.

Kariyer planlama karmaşık bir süreçtir. Gencin geleceğe yönelik beklentileri ve planları bazı durumlarda ailenin beklentileriyle çelişebilir. Kariyer planlaması için yardım alınmaya gelindiğinde aile ve gencin öncelikleri, gencin ilgileri ve eğilimleri gözden geçirilir. Beklentilerin birbiriyle çatışmaması sağlanır. Değerlendirme sürecinde gencin; ilgi, yetenek ve eğilimlerini tanıması, akademik becerilerinin farkına varması, uygun hedefler belirlemesi, meslekler ve onların gerektirdiği nitelikler hakkında bilgi sahibi olması, kendi istek ve arzularıyla ailesinin beklentilerinin uyuşması hedef alınır.

“Ne olmak istiyorsunuz, hayalleriniz neler, nasıl yaşamak istiyorsunuz, olmazsa olmazlarınız, yetenekleriniz neler, ilgi alanlarınız neler, hangi mesleklerle kendinizi ifade edebilirsiniz, en güçlü yönleriniz ve en zayıf yönleriniz neler?” şeklindeki sorulara cevap aramak bu dönemdeki gelişim için gereklidir. Ergenlerin konuya ilişkin okul ve aile desteğine ihtiyacı bulunmaktadır. Meslek seçiminde en önemli faktör, gençlerin; yetenek, ilgi, kişilik ve mesleki değer özellikleridir. Sağlıklı sonuçlar için bu özelliklerin geçerli ve güvenilir bir şekilde ölçülmesi gerekmektedir. Ölçme işleminin ardından, elde edilen sonuçlar istatistiksel analizleri ile bilimsel olarak yorumlanır ve buna dayalı mesleki yönlendirme yapılır. Ergenlik döneminde mesleki yönlendirme konusunda danışmanlık hizmeti alınması yapılacak tercihleri daha sağlıklı hale getirecektir.