0212 441 01 72

Erken Boşalma


Erken Boşalma

02.11.2017     Tin Danışmanlık tarafından     Erken Boşalma

Erken boşalma, penisin vajene girmesinden önce ya da hemen sonra, sınırlı bir cinsel uyarıyla kişinin istemi olmaksızın boşalması ve bu olayın kişide belirgin bir sıkıntı yol açması durumudur. 

Her erkek hayatının belli bir döneminde erken boşalma sorunu ile karşılaşabilmektedir. Erken boşalma sorunu başlangıçta hafif olup zamanla şiddetlenebilir. Son zamanlarda tanı için birleşme süresinin 1 dakikanın altına inmesi koşulu öne sürülmüştür. En boşalmanın en şiddetli hali birleşme gerçekleşmeden boşalmanın olmasıdır. 

Erken boşalma zamanla hem erkeğin hem de partnerinin cinsel hayatını ve yaşamını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu sorun genellikle başka cinsel sorunlara da yol açmaktadır. En sık neden olduğu sorunlar; erkeklerde cinsel isteksizlik ve sertleşme sorunlarıdır.

Erken boşalma türleri
a)Primer (birincil) erken boşalma
Sorunun her zaman yaşanıyor olmasıdır.

b) Sekonder (ikincil) erken boşalma
Daha önceden erken boşalma sorunu yokken, sorunun daha sonradan ortaya çıkmasıdır.

c) Durumsal (dönemsel) erken boşalma
Belli partnerle erken boşalmanın yaşanmasıdır. 

 

Cinsel kimliğin geliştiği ve olgunlaştığı ergenlik dönemi, cinsel hayatın temelini oluşturur. Cinsel kimliğin önemli ölçüde şekillendiği bu dönemde cinsel aktiviteler başlamaktadır. 

 

Yaşanan ilk cinsel ilişkilerde kontrolsüz boşalmanın gerçekleşmesi de normal kabul edilmektedir. Bu durumda erken boşalma genelde kişinin aşırı heyecanlanmasına, bilgi ve deneyim eksikliğine bağlı gelişmektedir.

Kadının olaya yaklaşımı; eşine yardımcı olması, anlayışlı davranması, tedavi için destekleyici olması önemlidir. 

Erken boşalma sorunu olduğunu düşünen erkeklerin öncelikle bir uzmana danışmaları gerekmektedir. Erken boşalma yaşayan bireyin kaygılı olması,  boşalmaktan korkma ya da başarısız olma düşünceleri sorunu arttıracaktır. 

Cinsel terapi, erkeğin boşalma denetimini kazanmasını sağlar. Tedavide amaç yalnızca boşalma denetiminin sağlanması değil aynı zamanda yanlış cinsel inanışların düzeltilmesidir.