0212 441 01 72

Ergenlikte Yaşanan Riskli Davranışlar - Tin Psikoloji


Ergenlikte Yaşanan Riskli Davranışlar - Tin Psikoloji

15.04.2020     Tin Danışmanlık tarafından    

Riskli Cinsel Davranışlar Cinselliğin riski değerlendirilirken önemli olan faktör yaş faktörüdür.

Ergenlik döneminde yaşanan cinsellik erken yaşta yaşanan cinsel deneyim olarak görülür. Ergenlikteki cinsel davranışlar cinsel yolla bulaşan hastalıklar, istenmeyen gebelik, henüz duygusal ve psikolojik olarak cinselliği hazır olmama gibi problemlere yol açabilir. Bu problemler ergenin akademik başarısını olumsuz etkileyebilir. Aynı zamanda aile bağlarında zayıflama, arkadaşlarıyla arasının açılması gibi sorunlara da yol açabilir.

Bu davranışlar ergenler arasında yaygındır. Ergenlik döneminde yaşanan cinsel ilişki erken yaşta cinsel deneyim olarak adlandırıldığı için ergenler açısından problem davranış olarak görülür. Amerika'da genelde 18 yaş altında cinsel ilişkiye girme Asya ülkesine göre daha yaygındır. Ergenlikteki bu girimler istenmeyen gebelik gibi problemlere yol açar. Ayrıca erken dönem erken dönem riskli cinsel davranışlar gösteren ergenlerin ileri yaşlarda da riskli cinsel davranışlarda bulunma eğilimi artar. Ergenlerin bu girişimi eğitim hayatlarında olumsuz etkiler.

Bazı risk faktörlerini dengede tutabilmek oldukça önemlidir. 

A) Bireysel risk faktörleri

• Cinsiyet etkili olan bir faktördür. Araştırmalara göre kadınlar erkeklere göre cinselliği yaşamaya daha geç yaşlarda başlamaktadır.

• Dini inanç riskli cinsel davranışlara karşı koruyucu bir faktörken dini inanç yetersizliği ise risk faktörüdür.

• Güvenli cinsel yaşam hakkında bilgi sahibi olmamakta cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı risk faktörüdür. Bu

faktör ergenlerin ilişkiye girmemesini sağlayamaz ama korunmalarını sağlar.

• Psikolojik (özgüven eksikliği dürtüdeydik gibi) faktörlerde risk oluşturmaktadır.

• Madde kullanımı da bir diğer faktördür

 B) Ailesel risk faktörleri

• Ailenin demografik özellikleri (aile yapısı gibi)

• Aile fonksiyonları (aile üye aralarındaki bağ)

• Ebeveynlere ilişkin faktörler(ebeveynin çocuğu takibi )

C) Arkadaşlara ilişkin risk faktörleri

•Akran reddi ,yanlış arkadaşlık kurma, akranların riskli cinsel davranışları onaylaması ergenlerin riskli davranışa yönelmesinde etkilidir.

D) Okula ilişkin risk faktörleri

•Okulun kendine özgü kurallarının olmaması riskli cinsel davranışlara ortam hazırlayabilir. Okula bağlılıktaki yetersizlik, devamsızlık, okul türü gibi okula dair özellikler riskli cinsel davranışlarla ilişki göstermektedir.

E ) Toplumsal risk faktörleri

•Ergenin içinde bulunduğu sosyal çevre riskli cinsel davranışları üzerinde etkilidir. Nitekim riskli cinsel davranışların hoş görüldüğü bir çevrede ergen bu davranışları gerçekleştirmede sakınca görmeyecektir.

Ergen riskli cinsel davranışlara karşı koruyucu faktörler

•Sıcak aile ilişkilerine sahip gençlerin cinsel partner arayışında azalma olmaktadır.

Ergenlikte bireyler sıcak ilişkiler kurabildikleri destekleyici ebeveynlerin olduğu ortamda ilişkiler hakkında daha rahat konuşabilirler. Bu da ergenlerin cinsellik konusunda daha az risk almalarını sağlar.