0212 441 01 72

Takıntılı Davranışlar


Takıntılı Davranışlar

02.11.2017     Tin Danışmanlık tarafından     Takıntılı Davranışlar

Çocuklukta ortaya çıkan takıntılar, ergenlik döneminde de görülebilmektedir. Çocukluk çağında erkeklerde daha sık görülürken, ergenlikte kız-erkek oranı eşittir. Bu dönemde ailenin ergene yaklaşımı önemlidir, ergenlerin davranışlarına kısıtlamalar getirmeden önce onları haberdar etmek gerekir. Takıntıların yanı sıra kendilerine, ailelerine, ekonomik durumlarına zarar verecek tekrarlayıcı davranışları tehlikeli sonuçlar yaratabiliyor. Üstelik bu takıntılar her 200 ergenden birinde görülmektedir.

Takıntılı davranışlar çocuklukta normal olarak görülen ritüellerdir. Hatta bu ritüeller çocukluk döneminde sosyalleşme, anksiyete kontrolü, gelişimi hızlandırmak gibi işlevlere sahiptirler. İlerleyen yaşlarda rahatsızlık verici ve sosyal izolasyona neden olacak biçimdedir. Sıkıntı ve gerginlik yaratan, güvenlik duygusunu azaltan her durumda ortaya çıkabilirler. Sıkıntı yaratan durum geçse bile devam ederler. En sık belirtiler, bulaşma korkuları ve buna eşlik eden el yıkama ve kaçınmadır. Bu tekrarlayıcı davranışlar, akademik performansı da bozabilir. Bir diğer nadir biçim obsesyonel yavaşlıktır ve bu da tedaviye oldukça dirençlidir.