0212 441 01 72

Ergenlerde Depresyon


Ergenlerde Depresyon

02.11.2017     Tin Danışmanlık tarafından     Ergenlerde Depresyon

Fiziksel değişimlere birlikte bedenini ve cinselliği keşfeden ergenler bu konularla ilgili

sorunlar yaşayabilirler. Kişisel kimliğin kurulduğu bu dönemde birey, kim olduğuna, hayatın anlamı ve amacına yönelik sorulara yanıt arar. Görülen bu değişimler onların sosyal etkileşimlerini ve kendilik algılarını etkiler. Genç kişisel kimlik kurmayla, toplumda kendi rolünü belirginleştirme arasında denge mücadelesi verir.

Depresyon, çok çeşitli durumlara ve stres yaratan faktörlere karşı verilen bir tepkidir. Ergenlerde bu depresif duygu durumu yaygın olarak görülebilmektedir. Bu büyüme sürecinin,  hormonların, bu sürece eşlik eden stres faktörlerinin, bağımsızlığını elde etmek için anne-babayla çatışmanın bir parçası olabilmektedir. Bunun dışında depresif duygu durumu, bir yakının ölümü, sevgiliden ayrılmak ya da okulda başarısız olmak gibi olaylara ve durumlara karşı bir tepki de olabilir. Kendilerini kıyasıya eleştiren, olumsuz olaylar ve durumlar üzerinde kontrol gücünün olmadığını düşünmeye eğilimli ergenlerde, stres unsurlarıyla karşılaşma depresyon riskini arttırabilmektedir.