0212 441 01 72

EMDR Terapisi Nedir?


EMDR Terapisi Nedir?

03.01.2018     Tin Danışmanlık tarafından    


EMDR Terapisi Nedir ?


  EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) Türkçe adıyla, “Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme”, Dr. Francine Shapiro’ nun göz hareketlerinin rahatsız edici düşüncelerin etkisini azalttığını tesadüfen keşfetmesiyle ortaya çıkmıştır. Başlangıçta özellikle travmaya maruz kalmış kişiler üzerindeki olumlu etkisiyle ön plana çıksa da, günümüzde birçok psikopatolojinin tedavisinde kullanılmaktadır.


EMDR Yaklaşımının Temel İlkeleri


1:EMDR'a  göre yaşadığımız psikolojik problemlerin temelini, anı ağları oluşturur. Anılar belleğimize ya olumlu ya da olumsuz olarak kaydedilir.  Nötr anılar yoktur. 
2:Travma ya da olumsuz bir yaşantı sırasında bilgi işleme sistemimizde aksaklık yaşanır.
3:Bu aksaklık travmatik anıların olduğu gibi saklanmasına neden olur. Yani bu anılar işlenemedikleri için hep o anda bizi rahatsız ettikleri şekilde belleğimize kaydolur. 
4:Patolojiye sebep olan da bu işlenmemiş anı ağlarıdır. Anılar işlenmediği için  şimdiki algılar geçmiş olaylara karşı işlevsel olmayan duygu, düşünce, inanç ve beden duyumları içerir.


EMDR Terapisi' nin Amacı 


EMDR'ın amacı travmatik ya da olumsuz  anıları yeniden işleyerek  işlevsel olmayan duygu, düşünce ve inanışların yerine adaptif olanları koymaktır. Bu işlevsel inançlar sayesinde  olumsuz anının yarattığı gerçekçi olmayan duygu, düşünce, inanç ve beden duyumlarının etkisi azalır.


EMDR Nasıl Uygulanır?


1:EMDR yeniden işlemeyi yaparken  çift yönlü uyarımdan faydalanır. 
2:Çift yönlü uyarım, danışanın terapistin iki yana hareket ettirdiği parmaklarını gözleriyle takip etmesiyle olur.
3:Göz hareketlerinin kullanılamadığı durumlarda çift yönlü dokunuş da kullanılabilir. 
4:Çift yönlü uyarımın beynin sağ ve sol yarım kürelerini uyardığı varsayılmaktadır. 
4:Yeniden işleme sonucunda var olan pozitif ve fonksiyonel anı ağlarıyla bağ kurulur. 


EMDR Protokolü


EMDR terapisi sekiz aşamalı ve üç yönlü bir protokolü içerir.
Sekiz aşama  şu şekildedir;
Danışan Geçmişi:Semptomlar ve sorunların kaynağı olan anılar ve gelecekle ilgili hedefler belirlenir.
Hazırlık:Danışan EMDR hakkında bilgilendirilir, işlemlemeye hazır hale getirilir.
Değerlendirme:Terapist, danışanın hedef anıyı temsil eden resmi, bu resimle ilgili bugünkü negatif inancını ve duygularını, bedenindeki hislerini ve yerini ve pozitif inancını belirlemesine yardımcı olur.
Duyarsızlaştırma:Bu aşamaya danışanın anıyı temsil etmek üzere seçtiği resme odaklanması, negatif inancını düşünmesi, negatif duygularını yaşaması ve tüm bunların bedeninde yarattığı değişimi hissetmesi ile başlanır. Ardından danışan zihnini serbest bırakır. İçeriğini veya nereye doğru gittiğini kontrol etmeden zihninden geçen herşeyin farkına varır.
Yerleştirme:Danışanın pozitif inancını pekiştirmek amacıyla setler uygulanır.
Beden Tarama:Danışanın bedenini taraması ve rahatsızlık veren bir duyum varsa işlenmesi sağlanır.
Kapanış:Terapist danışana geribildirimde bulunur, gerektiğinde rahatlatacak bazı teknikleri uygular, seanstan sonra neler olabileceğini anlatır. Psikolojik tepkileri hakkında kısa notlar almasını ister.
Yeniden Değerlendirme:Bir önceki seansın değerlendirilmesi yapılır. Terapist önceki seansta ulaşılmış pozitif sonuçların yerleşip yerleşmediğini kontrol eder. Ayrıca danışandan gelen yeni verileri değerlendirir. Bu değerlendirmeler sonucunda işlemleme süreci devam eder veya diğer anılarla çalışılmaya başlanır.
Üç yönlü protokol geçmiş, şimdi ve geleceği ele alır. Bu üçlü protokolün amacı, geçmiş olumsuz anıların etkisini azaltmak, şimdiki zaman sorunlarıyla başa çıkmak ve gelecekte yaşanabilecek olası problemlere karşı güçlenmeyi sağlamaktır.


EMDR Hangi Alanlarda Kullanılır?


Travma sonrası stres bozukluğu 
Özgül Fobiler
Anksiyete bozuklukları
Sosyal fobi
Duygu durum bozuklukları
Psikosomatik bozukluklar
Panik atak 
Cinsel İşlev Bozuklukları
Migren ve Fibromiyalji
Aile Terapisi


Kimler EMDR Terapisi Yapabilir?


EMDR terapisi özel uzmanlık gerektiren bir terapi çeşididir. Emdr terapisini yalnızca EMDR eğitimi ve süpervizyonlarını tamamlamış terapistler uygulayabilmektedir.  Emdr terapisti olmak için 1. ve 2. düzey  eğitimlerini  ve  süpervizyonlarını tamamlamak şartı vardır.

EMDR Terapisi Kaç Seans Sürer?


Emdr seansları genellikle 5 ile 10 seans arasında değişir.  Travmanın etkilerinin azalması 1-3 seans sürebilir. Çoklu travmalarda süre biraz daha uzayabilir. Bir travmayla çalışırken farkında olmadan başka bir travmatik anının da rahatsızlık verici etkileri azalabilir. Sonuç olarak seans süresi travmatik yaşantının tek mi kompleks mi olduğuna ve danışanın duygusal olarak sürece ne kadar hazır olduğuna bağlı olarak değişir.