0212 441 01 72

Çift ve Aile Terapisi


Boşanma

07.11.2017     Tin Danışmanlık tarafından     Boşanma

Boşanma tek taraflı ya da karşılıklı olarak başlatılan bir süreçtir. Bu her iki taraf için de zor ve sancılı geçer. Boşanmada üzerinde en çok durulan konu; kararının net ve bağımsız olarak verilmesi, kızgınlık tepkisi olmaması veya karşı tarafı cezalandırma amaçlı olmamasıdır.

Daha fazla...


Çiftler Arası Uyumsuzluk

07.11.2017     Tin Danışmanlık tarafından     Çiftler Arası Uyumsuzluk

Çiftler arası ilişkilerde yaşanan uyum ve davranış sorunlarında, temel düzeyde iletişim yanlışları neden olmaktadır. Çiftler aileleriyle ilişkilerinde geliştirdikleri alışkanlıklar, otomatik düşünce ve refleksler eğer eşiyle uyumlu olmaz ise ortaya çıkan uyumsuzluk kriz ve çatışmaya neden olur.

Daha fazla...


Aldatma ve Aldatılma

07.11.2017     Tin Danışmanlık tarafından     Aldatma ve Aldatılma

İnsanların varoluş itibarı ile tek eşli olup olmadığı, bu formun günümüz şartlarındaki yaşama uyup uymadığı çok geniş kapsamlı bir tartışma konusudur. Bu tartışmalara çeşitli bilimsel araştırmalarla farklı yanıtlar bulunmuştur. Çift terapisinde bu konu genellikle aldatma veya aldatılma şüphesi yaratan davranışlar görülmesi ile gündeme gelir.

Daha fazla...


Kıskançlık

07.11.2017     Tin Danışmanlık tarafından     Kıskançlık

Kıskançlık yoğun yaşandığında evliliklerde iki tarafı da huzursuz eden durumlar ortaya çıkar. Yersiz kıskanılan kişi, eşinin bu tutumu karşısında nasıl davranacağını bilemez. Her şeyi kafasına takan aşırı kıskanç eş ise zaten en büyük zararı kendisine vermiş olur. Evlilikleri mutluluktan ziyade tartışma ortamında devam eder.

Daha fazla...


Aile İçi Çatışma

07.11.2017     Tin Danışmanlık tarafından     Aile İçi Çatışma

Aile, her yönden etkileşim içerisinde olan, yaşayan bir organizmadır. Nasıl ki bedenimizdeki bir sorun diğer organların ritmini, işleyişini ve fonksiyonelliğini etkilerse, ailede de durum aynıdır. Ailede iletişim ve bununla beraber etkileşim en önemli konudur. İletişimin olmadığı aile üyeleri içinde yetki paylaşımı vardır.

Daha fazla...


İletişim Problemleri

07.11.2017     Tin Danışmanlık tarafından     İletişim Problemleri

İletişim iki birey arasında olabileceği gibi bir grup ya da aile içinde de olabilir. Eşler ya da aile fertleri arasındaki iletişim sorunları ilişkiyi olumsuz etkileyebileceği için, aile içi ve eşler arası iletişimin olumlu olması ilişkinin niteliğini yansıttığını unutmamak lazım.

Daha fazla...