0212 441 01 72

Bireysel Terapi


Histrionik Kişilik Bozukluğu

27.10.2017     Tin Danışmanlık tarafından     Histrionik Kişilik Bozukluğu

Bu kişiler renkli, dramatik, abartılı davranan, duygusal kişilerdir. Toplumda % 2,3 oranında görülür, kadınlarda daha sıktır. Ayrıntılı öykü verirler, dramatik jestleri vardır. Konuşmalarında renkli kelimeler kullanırlar. Affektif oynaklık yaygındır. Aşırı duygusal, iyileşme arayışı gösteren kişilerdir.

Daha fazla...


Paranoid Kişilik Bozukluğu

27.10.2017     Tin Danışmanlık tarafından     Paranoid Kişilik Bozukluğu

Genç erişkinlik döneminde başlayan; başkalarının davranışlarını kötü niyetli yorumlayan, güvensiz, kuşkucu, haksızlığa dayanamayan, kıskanç, kavgacı yapıda insanlardır. Hostil, irritabl, kızgın olurlar.

Daha fazla...


Borderline Kişilik Bozukluğu

27.10.2017     Tin Danışmanlık tarafından     Borderline Kişilik Bozukluğu

Bu kişilik bozukluğu, nevrozla psikoz arasında bir sınırdadır. Sıradışı değişken duygulanım, mood, davranış, nesne ilişkileri ve self imaj ile karakterizedir. Bu kişilerin kimlik duygusunda, duygu durumunda ve ilişkilerinde sürekli bir tutarsızlık vardır. Asıl patoloji bireyin self duygusunda, nesne ilişkileri kurma biçimindedir. Toplumda %1-2 oranında görülür. Kadınlarda erkeklere göre iki kat fazla görülür.

Daha fazla...


Bağımlı Kişilik Bozukluğu

27.10.2017     Tin Danışmanlık tarafından     Bağımlı Kişilik Bozukluğu

Bu kişiler yaşamın önemli alanlarında sorumluluk almayan, ihtiyaçları diğerlerine bağımlı,yalnız kaldıklarında rahatsız olan kişilerdir. Freud’a göre oral-bağımlı kişiliktir. Tüm kişilik bozuklukları içinde %2,5 oranında görülür. Kadınlarda daha sıktır. Çocukluğunda kronik hastalığı olan kişiler daha yatkındır. Bu kişiler görüşme sırasında uysal, sorulara yanıt verme çabası ve rehberlik arayışı içinde olan kişilerdir.

Daha fazla...


Antisosyal Kişilik Bozukluğu

27.10.2017     Tin Danışmanlık tarafından     Antisosyal Kişilik Bozukluğu

Sosyal koşullara uymakta zorluk çeken insanlardır. Başlangıç genelde 15 yaşından öncedir. Erkeklerde % 3, kadınlarda % 1 oranında görülür. Bu kişilerde ailesel yatkınlık vardır. Erkeklerin birinci derece akrabalarında 5 kat daha fazla görülür. Kişiler görüşmeye karşıdırlar. Gergin, irritabl olabilirler ya da tamamen aklı başında görünüp deneyimli klinisyenleri bile aldatabilirler.

Daha fazla...


Madde Bağımlılığı

27.10.2017     Tin Danışmanlık tarafından     Madde Bağımlılığı

Madde Bağımlılığı

Daha fazla...