0212 441 01 72

Bireysel Terapi


Borderline Kişilik Bozukluğu

27.10.2017     Tin Danışmanlık tarafından     Borderline Kişilik Bozukluğu

Bu kişilik bozukluğu, nevrozla psikoz arasında bir sınırdadır. Sıradışı değişken duygulanım, mood, davranış, nesne ilişkileri ve self imaj ile karakterizedir. Bu kişilerin kimlik duygusunda, duygu durumunda ve ilişkilerinde sürekli bir tutarsızlık vardır. Asıl patoloji bireyin self duygusunda, nesne ilişkileri kurma biçimindedir. Toplumda %1-2 oranında görülür. Kadınlarda erkeklere göre iki kat fazla görülür.

Daha fazla...


Bağımlı Kişilik Bozukluğu

27.10.2017     Tin Danışmanlık tarafından     Bağımlı Kişilik Bozukluğu

Bu kişiler yaşamın önemli alanlarında sorumluluk almayan, ihtiyaçları diğerlerine bağımlı,yalnız kaldıklarında rahatsız olan kişilerdir. Freud’a göre oral-bağımlı kişiliktir. Tüm kişilik bozuklukları içinde %2,5 oranında görülür. Kadınlarda daha sıktır. Çocukluğunda kronik hastalığı olan kişiler daha yatkındır. Bu kişiler görüşme sırasında uysal, sorulara yanıt verme çabası ve rehberlik arayışı içinde olan kişilerdir.

Daha fazla...


Antisosyal Kişilik Bozukluğu

27.10.2017     Tin Danışmanlık tarafından     Antisosyal Kişilik Bozukluğu

Sosyal koşullara uymakta zorluk çeken insanlardır. Başlangıç genelde 15 yaşından öncedir. Erkeklerde % 3, kadınlarda % 1 oranında görülür. Bu kişilerde ailesel yatkınlık vardır. Erkeklerin birinci derece akrabalarında 5 kat daha fazla görülür. Kişiler görüşmeye karşıdırlar. Gergin, irritabl olabilirler ya da tamamen aklı başında görünüp deneyimli klinisyenleri bile aldatabilirler.

Daha fazla...


Madde Bağımlılığı

27.10.2017     Tin Danışmanlık tarafından     Madde Bağımlılığı

Madde Bağımlılığı

Daha fazla...


Özgüven Eksikliği

27.10.2017     Tin Danışmanlık tarafından     Özgüven Eksikliği

Özgüven eksikliği, yaşamdaki pek çok problemin en temel sebeplerinden biridir. Başarılı olmamız, mutlu olmamız, kendimizle barışık olmamız, çoğunlukla hep özgüvenimize bağlıdır. Özgüveni olmayan bir insanın yaşamında, korkular vardır, kararsızlık vardır, eylemsizlik vardır ve öfke vardır. Özgüven, iş hayatında ve evliliklerde de kendini çok belirgin bir şekilde gösterir.

Daha fazla...


Öfke Kontrol Problemi

27.10.2017     Tin Danışmanlık tarafından     Öfke Kontrol Problemi

Öfke uygun ifade edildiğinde, son derece sağlıklı ve doğal bir duygudur. Ancak kontrolden çıkıp da yıkıcı hale dönüşürse okul-iş hayatında, kişisel ilişkilerde ve genel yaşam kalitesinde sorunlara yol açar. Pek çok kişisel ve sosyal problemlerin temelinde öfke vardır.

Daha fazla...