0212 441 01 72

Uzm. Çocuk- Ergen Psikoloğu Gözde Aybeniz

Uzm. Çocuk- Ergen Psikoloğu Gözde Aybeniz

Lisans eğitimini BahçeşehirÜniversitesi Psikoloji bölümünde,onur derecesi alarak tamamlamıştır. Lisans eğitimi boyunca çeşitli kurumlarda staj ve gönüllülük deneyimleri olmuştur.

Özel danışmanlık merkezleri ve bir anaokulunda staj yapmanın yanında, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi Ana Bilim Dalı’nda Çocuk Nöroloğu Prof. Dr. Barış Korkmaz’ın muayenehanesinde gözlemlerde bulunmuşve “Gelişim Tarama”, “Bilişsel Beceri Eğitimi”, “Çocukça Yaşamak” gibi projelerde çocukların bilişsel ve duygusal gelişimini destekleyici çalışmalarda gönüllü olarak yer almıştır.

Lisans eğitiminin ardından, uzmanlığını İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programı Çocuk-Ergen alt dalını tamamlayarak almıştır. Tezinde travma semptomları olan ergenlerin dış dünya ve baba algılarını incelemiştir.

Yüksek lisans eğitimi kapsamındaki stajlarını İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi ve özel bir danışmanlık merkezinde, aldığı bireysel ve grup süpervizyonları eşliğinde, çocuk ve ergen danışanlarını görerek tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimi sırasında Dr. Öğr. Üyesi Elif Akdağ Göçek tarafından yürütülen çocuklarda travma üzerine olan projede araştırma asistanı olarak çalışmıştır.

Yine yüksek lisans eğitimi sırasında,2018-2019 yılları arasında sosyal sorumluluk projesi kapsamında İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı’nda Suriyeli kadınlara yönelik sanat terapisi grup çalışmalarında gönüllü olarak çalışmıştır.

 

Çalışma Alanları
  • Oyun Terapisi
  • Bağlanma Bozuklukları
  • Çocuk Terapisi
  • Psikolojik testler
  • Ölçme ve değerlendirme