0212 441 01 72

Gerçeklik Terapisi ( Reality Therapy ) Eğitimi

Gerçeklik Terapisi ( Reality Therapy ) Eğitimi

                                                                                                                                                                                   Gerçeklik Terapisi (Reality Therapy) Eğitimi:

AŞAMA: I

(Yoğun Uygulamalı):

       

“Gerçeklik Terapisi, özel bir eğitim,

                                         Gerçeklik terapisti özel bir eğitmendir”  

                                                        

Genel açıklama:

Her geçen gün daha yoğun tanış olunmaya başlanan maskeli, yapay ve doyum sağlanamayan yüzeysel etkileşimler dünyasında birey, hem kendi gerçekliğine hem sosyal etkileşimlerin gerçekliğine daha da yabancılaştığı bir gerçektir. Aynı zamanda bireyin “gerçekliği duyumsama” arzusu da bir o kadar gerçektir. “Acıtan”  yanı ise; bireyin, bu yoksunluğunun ayırdında olmasıdır. İşte bu yaşantılar sürecinde bireyin temel arzusu; gerek kendi dünyasını gerekse ilişkilerini değerlendirmesini sağlayacak  “samimi gerçeklikle” buluşmak ve etkileşime geçebilmektir. Bu etkileşim sürecinin, çok uzun zaman almadan ve örseleyici analizleri gerektirmeden GERÇEKÇİ SONUÇLARA götürmesi de ikincil arzusudur.

Kurucusu William Glasser tarafından “Bir Başkaldırı Terapisi olarak adlandırılan Gerçeklik Terapisi, , psikoterapi ekolleri içerisinde bireyin bu ihtiyaç ve arzularına yanıt verebilecek kuramsal güce ve yöntemlere sahip bir psikoterapi ekolüdür.

Bu özelliği nedeniyledir ki aşağıda sıralanan alanlarda oldukça popüler ve etkin bir terapidir.

 • Kaygı bozuklukları,
 • Depresyon,
 • Evlilik çatışmaları,  
 • Cinsel işlev bozuklukları,
 • Antisosyal davranış
 • Antisosyal kişilik bozuklukları

Oldukça iddialı olduğu bu alanların yanısıra Gerçeklik Terapisi;

her tür psikolojik soruna (hafif duygusal sorunlardan psikotik bozukluklara kadar) uygulanabilmektedir.

Bu bağlamda;

 • “Zor/dirençli” hastalara karşı iddialı bir terapidir. 
 • Kışkırtıcı ve meydan okuyucu bir tutumu vardır.
 • Uzun süreli terapi sürecini reddeder.
 • Kısa sürede sonuç almaya yöneliktir.
 • Oldukça sistematik aşamalara dayanır.

Gerçeklik Terapisi eğitimi, toplam 3 aşamada (ilk 2 aşama temel eğitim, 3. Aşama ise supervizyon şeklinde) tamamlanan ve yoğun uygulamalara yer verilen bir sertifikasyon eğitimidir.

Eğitim İçeriği ve Oturumlara Göre Dağılımı

 

 • Gerçeklik Terapisinin Temel Kavramları Doğrultusunda Terapi Becerileri:
 • Terapötik Etkileşimde Sözel Kontrat ve Yapılandırma
  • Uygulama
  • Etkin bir ilk seans nasıl olmalı?
  • Olumlu ilk izlenim nasıl oluşturmanın temel unsurları ve yöntemleri nelerdir?
  • Nasıl oluşturulur?
  • Uygulama
  •  
 • Değerlendirme (neyi, nasıl?)
  • Danışanı (kişilik, yaşantılar, temel davranış özellikleri vb.) değerlendirme,
  • Belirtileri (semptomları) değerlendirme
  • Uygulama
  • Probleme ilişkin hikayeyi değerlendirme,
  • Belirtilerin danışan için anlamını değerlendirme,
  • Problemin danışan için anlamını değerlendirme,
  • Danışmanın (her bir danışanla etkileşiminde) kendisini değerlendirmesi
  • Uygulama
  • Süreçte değerlendirme
  • Seans sonu değerlendirme
  • Uygulama
  • Ölçek ve/veya test sonuçlarının değerlendirilmesi
 • Danışanın kendini açmasına sağlayan etkileşim:
  • Soru sormadan danışanı açma,
  • Uygulama
  • Sözel mesajlar, sözel olmayan mesajlar.
 • Ayna tepkilerinin etkin kullanımı,
 • Uygulama
 • İçerik tepkilerinin etkin kullanımı,
 • Uygulama
 • Duygu tepkilerinin etkin kullanımı,
 • Uygulama
 • Somutlaştırma
 • Uygulama
 • Danışana İÇGÖRÜ Kazandırma,
  • Etkin Yüzleştirme,
  • Uygulama
  • İstek ve Etkileme,
  • Uygulama
  • “Alternatifler” Farkettirme ve Etkin Alternatifi Buldurma,
  • Uygulama
  • Terapistin kendi duygu ve düşüncelerini paylaşma becerileri.
  • Uygulama
 • Gerçeklik Terapisinin patolojiye yaklaşımı,
 • Gerçeklik Terapisinin temel süreci ve adımları,
 • Uygulama
 • Gerçeklik Terapisi model uygulaması.

 

Eğitime kimler katılabilir?

 1. Psikoloji, Psikiyatri, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyal Hizmet alanlarında uzmanlığını almış olanlar ya da devam edenler,
 2. Bu alanların dışında lisans mezunu olup Klinik Psikoloji alanında doktora eğitimi almış olanlar veya doktora programına devam edenler,
 3. Bu alanların dışında lisans mezunu olup Klinik veya Genel Psikoloji alanında yüksek lisans eğitimi almış olanlar veya bu programlara devam edenler,
 4. Psikoloji veya PDR Lisans programına devam eden öğrenciler.

Önemli not: Katılımcıların kesin kayıt aşamasında bu durumlarını belgelemeleri gerekmektedir (diplomo, mezuniyet veya devam etmekte oldukları programa ilişkin öğrenci belgesi fotokopisi).

Verilecek Belgeler

 

                Birinci ve/veya ikinci aşamayı tamamlayan katılımcılara tamamladıkları aşamaya ilişkin “Katılım Belgesi” verilecektir. Üçüncü aşamayı (süpervizyon aşamasını) tamamlayan katılımcılara ise onaylı Reality Therapy Eğitim Sertifikası” düzenlenecektir.

Toplam süre (1. Aşama/modül):

 

42 saat; 14 oturum (her bir oturum 3 saattir).

(15 günde bir 2 oturum olmak üzere toplam 7 tam gün)

 

Tarih/saat:

 

07 Ocak 2018, 21 Ocak 2018, 25 Şubat 2018, 11 Mart 2018, 25 Mart 2018, 1 Nisan 2018, 08 Nisan 2018 22 Nisan 2018.

 

(eğitimler 15 gün ara ile PAZAR günleri saat 09.00-16.00 arasında gerçekleştirilecektir).

Katılımcı sayısı:

 

15 kişi ile sınırlıdır.

Eğitim ücreti (toplam):

 

 

 • Katılımcılara sertifika verilecektir.

 

Eğitimci:

 

Yrd. Doç. Dr. Halis ÖZERK (Klinik Psikolog)

 

Yer/ Bilgi:

Tin Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Tel: 549-400-28-46

Bahçelievler Mahallesi, Talatpaşa Caddesi, Begonyalı Sokak, No.5, Kat.4, Daire.5, Bahçelievler/İstanbul, Bahçelievler, İstanbul.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.01.2018 3400,00 TL Tin Psikolojik Danışmanlık